top
Nekrolog Edward Busłowicz

Edward Busłowicz

08.01.1938 - 26.02.2023

ornament
Wiek: 85 lat
Data pogrzebu: 02.03.2023
Msza Święta: w kościele MB Królowej Korony Polskiej o.o.Cystersów w Oliwie ul.Polanki o godz.9.30
Pożegnanie: w kaplicy Cmentarza Oliwskiego w Gdańsku od godz.10.30
Wyprowadzenie do grobu: o godz.11.00
Miejsce pochówku: Cmentarz Oliwski w Gdańsku.
Napędzane przez technologię