top
Nekrolog Tadeusz Markowski

Tadeusz Markowski

13.05.1947 - 14.09.2022

ornament
Wiek: 75 lat
Data pogrzebu: 20.09.2022
Msza Święta: w kosciele św. Jakuba o godz.9.00
Pożegnanie: w kaplicy Cmentarza Oliwskiego w Gdańsku o godz.10.30
Wyprowadzenie do grobu: o godz.11.00
Miejsce pochówku: Cmentarz Oliwski w Gdańsku.
Napędzane przez technologię